Powerline.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một điểm rực trong một vũ trụ rực điểm tối đóng gói. Bạn phải thu hẹp khoảng cách để lại một dấu vết sáng đó phát triển như các hạt dấu phẩy. Chỉ cần khóa chúng với điểm sáng khác trong bốn bức tường hoặc buộc họ phải va chạm với đuôi của bạn.