Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là ngăn chặn những quả bóng rơi vào chân không bằng cách kích hoạt một rào chắn điện tử ngay khi bạn có chúng trên đầu. Nếu bạn tiến hành chính xác, chúng sẽ va vào tường trước khi quay trở lại. Và khi bạn tiến bộ, chúng sẽ biến thành những quả bóng có màu khác, với công suất khác nhau và với số lượng lớn hơn. Hoàn toàn thú vị