Pottery Store

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn chịu trách nhiệm cho cửa hàng bình. Khách hàng đi vào, họ ngồi, họ yêu cầu mô hình và thiết kế bình họ muốn và bạn phải thực hiện càng nhanh càng tốt để cho họ hài lòng. Các ban nhạc hơn, nhiều tiền hơn bạn kiếm được, và phát triển kinh doanh. Trở thành nữ hoàng bình thương mại.