Portal of Doom : Undead Rising

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một nhân viên an ninh đã được yêu cầu trên một trạm không gian bởi vì đã có một số loại tai nạn. Khi bạn đến nơi, bạn thấy rằng nó đã bị người ngoài hành tinh xâm chiếm và con người chưa chết đã trở thành thây ma hoặc tệ hơn. Rõ ràng bạn sẽ phải chiến đấu với tất cả.