Pop's Billiards

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Gửi đến thử thách của trò chơi hồ bơi này. Bạn sẽ phải đặt tất cả các quả bóng trong lỗ tương ứng của họ và xem có bao nhiêu thời gian bạn chiếm. Điều này sẽ buộc bạn phải tính toán hướng, khoảng cách và sức mạnh trước khi chạm vào bi cái bằng bi cái. Tập trung và cho thấy hiệu quả của bạn bằng cách lăn các quả bóng trên thảm xanh.