Popcorn Box

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giữ cho đến khi bạn đổ đầy xô với bỏng ngô, không bỏ bất kỳ thứ gì và giành được thứ hạng cao nhất. Với những điểm bạn có thể mở khóa những thực phẩm mới để chơi.