Poop It

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một giới hạn thời gian để nghiền nát hoặc thay đổi màu sắc tất cả những thời gian cacas. Các nhanh hơn bạn có, càng có nhiều giây sumarás và còn phải tiếp tục đè bẹp.