Pool 9 Ball

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi bi-a này, bạn có chín quả bóng độc đáo mà bạn phải nhập vào túi tương ứng của họ. Nhưng không phải theo bất kỳ cách nào, mà theo một thứ tự số mà chính trò chơi sẽ chỉ ra. Bỏ qua nó sẽ khiến bạn tích lũy lỗi và thua trò chơi. Tính hướng và sức mạnh của cue và ném bóng!