Polywar 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi chiến tranh mãnh liệt này, bạn là một người lính duy nhất phải đối mặt với một đội quân đầy đủ của kẻ thù. Nhưng họ phải mất. Chạy, bắn mà không cần nghỉ ngơi, thu thập tất cả các vật phẩm phù hợp với bạn, phá hủy và quan sát ngạc nhiên như thế nào cơ thể được bắn vào bầu trời trong đàn thực sự. Ngoạn mục