Poly and The Marble Maze

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi tuyệt vời này, bạn phải di chuyển các quả bóng bằng cách cấu trúc một cách cẩn thận nên hồng ngọc và nhận được để cờ mà không rơi vào khoảng trống. Bạn cũng có thể làm cho nó nhảy. Nhưng đừng quá vui mừng hay đang chờ đợi sự kết thúc của trò chơi.