Police Patrol

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kỹ năng của bạn tại bánh xe của một chiếc xe cảnh sát trong cuộc chiến đang diễn ra chống lại tội phạm trên bánh xe. Đàn áp rogues, đánh chặn máy bay và oblígales họ dừng xe để bắt giữ họ. Nếu bạn không vội vàng họ sẽ thoát khỏi và mất các trò chơi.