Pokemon Ninja HD

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hiện các kỹ năng của bạn như là một tách ninja trong hai Pokemon tất cả các quả bóng. Nhưng hãy cẩn thận của bom. Nếu bạn nhấn một và phát nổ, những niềm vui đã qua.