Pokemon Crush

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn đã chán ngấy với Pokemon và vũ trụ của nó, đây là một trò chơi mà bạn có thể cảm thấy thoải mái. Bạn có một báo chí để nghiền nát tất cả các Pokemon băng qua sàn catwalk. Nhưng hãy cẩn thận, bạn phải bắn chính xác nếu không bạn sẽ thua trò chơi.