Poison Ivy Flower Care

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ác Poison Ivy có một kế hoạch để đánh bại Batman, tạo ra một loại cây ăn thịt khủng khiếp ngấu nghiến anh ấy. Nó sẽ là cần thiết trước khi trồng, tưới nước và cung cấp cho tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết để phát triển. Khi đã ở tốt nhất của mình, bạn có thể thay đổi màu sắc của họ, thân, lá và kích thước của răng!.