Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Ác Poison Ivy có một kế hoạch để đánh bại Batman, tạo ra một loại cây ăn thịt khủng khiếp ngấu nghiến anh ấy. Nó sẽ là cần thiết trước khi trồng, tưới nước và cung cấp cho tất cả các dịch vụ chăm sóc cần thiết để phát triển. Khi đã ở tốt nhất của mình, bạn có thể thay đổi màu sắc của họ, thân, lá và kích thước của răng!.