Pocket Wings XXII

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thí điểm triển lãm máy bay luôn cố gắng nhảy qua hoops sạch và không bị rơi. Bạn có thời gian giới hạn và bạn có thể sử dụng khả năng tăng tốc khi cần.