Pocket Pac

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy tưởng tượng một phiên bản Pacman trong đó mọi thứ cực kỳ nhỏ, nhưng cũng cực kỳ nhanh. Lý tưởng để vừa trong túi của bạn và bạn có thể chơi nó bất cứ nơi nào bạn muốn. Tương tự là trò chơi này, một Pacman bỏ túi với cùng tiền đề của trò chơi cổ điển, nuốt chửng những bóng ma và bóng xanh.