Po.Ba (Polygonal Battlefield)

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chuẩn bị cho trận chiến. Đầu tiên thiết kế lính đánh thuê của bạn và sau đó vào trận chiến, bắn vào kẻ thù của bạn, đó là tất cả những người đang tận dụng tùy chọn nhiều người chơi. Chạy, né đạn và nếu bạn hết đạn, dùng đến nắm đấm hoặc ném lựu đạn. Hành động vô tận.