Plumber's Creed

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hãy nói về những sự kết hợp kỳ lạ, bạn có thể tưởng tượng sẽ như thế nào khi tham gia Assassin Creed và Super Mario Bros không? Chà, trò chơi này mà bạn có trước mắt, nơi một thợ sửa ống nước sẽ phải đi lại một thành phố, nhảy bục và ném dao vào người bảo vệ hoàng gia muốn giết anh ta. Năng động và vui vẻ ngang tầm.