Pomu Plumber

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng sự khéo léo và ra lệnh cho các đường ống một cách chính xác trước khi nước thải đạt trần nhà và để lại tất cả dơ bẩn và stunk. Bạn sẽ nhận được nó biến mất xuống cống và chuyển sang giai đoạn tiếp theo.