Plumber Soda

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Hai trẻ em chết để cung cấp cho một thức uống tốt với chai nước ngọt nhưng trống. Để có được chất lỏng quý và có đường đạt bình chứa phải đặt hàng một cách chính xác tất cả các đường ống để kết nối với nhau một cách hoàn hảo mà không cần cạnh.