Daisy's Plumber Puzzle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Sử dụng sự khéo léo và ra lệnh cho các đường ống bị hỏng để có được nước để đạt được mỗi của những bông hồng xinh xắn.