Playheads : Soccer Allworld Cup

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này của bóng đá với đối thủ của đầu lớn bạn chỉ có một nhiệm vụ, ghi bàn và giành chiến thắng, luôn luôn phụ thuộc vào các lựa chọn chức năng trước đó. Chỉ cần đừng quên luôn luôn sử dụng đầu của bạn, tận dụng lợi thế của kích thước của chúng phải suy nghĩ di chuyển của bạn.