Plants vs Zombies 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

kịch bản mới của trò chơi gây nghiện, trong đó bạn phải đặt các cây có khả năng khác nhau trong khu vườn của bạn để giết chết trong trường hợp này các zombies xác ướp.