Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Kaz hành tinh đầy quái vật. Một số lớn hơn, một số nhỏ hơn. Mặc dù điều đó không quan trọng, những gì hiện vấn đề là bất kể kích thước sẽ phải chiến đấu với chúng, tiêu diệt chúng và giải cứu các đồng chí đã rơi vào nanh vuốt của họ.