Planet of Kaz

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kaz hành tinh đầy quái vật. Một số lớn hơn, một số nhỏ hơn. Mặc dù điều đó không quan trọng, những gì hiện vấn đề là bất kể kích thước sẽ phải chiến đấu với chúng, tiêu diệt chúng và giải cứu các đồng chí đã rơi vào nanh vuốt của họ.