Pizzeria

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là người phụ thuộc của một cửa hàng bánh pizza và công việc của bạn là nấu pizza theo các thành phần mà những khách hàng thiếu kiên nhẫn và thiếu kiên nhẫn yêu cầu. Nó không chỉ là về việc hợp nhất chúng một cách chính xác, nó là một vội vàng để phục vụ càng nhiều pizza càng tốt và kiếm được rất nhiều tiền trong trở lại.