Pizza Realife Cooking

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Họ nói rằng thực hiện một bánh pizza chỉ bao gồm việc đặt tất cả các loại thực phẩm tại căn cứ rồi đem nướng. Có, nhưng không hoàn toàn. vị trí ngẫu nhiên của các sản phẩm không thể và không nên được thực hiện anyway. một trật tự, một phong cách và một ân sủng tự nhiên là cần thiết. Tìm hiểu làm thế nào để có được chúng với trò chơi này.