TMNT Pizza Quest

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ponte bên của Teenage Mutant Ninja Turtles và chiến đấu theo lượt và chọn loại đòn giáng mạnh vào một loạt các kẻ thù, từng xấu xí hơn và hôi thối.