Pizza Party

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là chủ sở hữu và đầu bếp của một Pizzaria phổ biến. Khách hàng không dừng lại tới và hỏi, cái khác. Tìm cách cung cấp cho họ các bánh pizza họ muốn mà không làm cho họ chờ đợi quá. Với số tiền kiếm được, bạn có thể mua nguyên liệu để làm bánh pizza.