Pizza Challenge

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thể hiện kỹ năng của bạn để làm pizza. Bạn có thể cố gắng vượt qua thử thách do trò chơi đề xuất hoặc bắt đầu từ đầu bằng cách sử dụng tính sáng tạo của bạn. Chọn tùy chọn bạn chọn, cuối cùng một bồi thẩm đoàn đang chờ bạn sẽ chấm dứt công việc của bạn.