Pixel Warfare 4

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tham gia vào phòng bạn thích ở bên bạn lựa chọn để tham gia vào một cuộc chiến nhiều thú vị. Bạn có rất nhiều vũ khí mà bạn có thể sử dụng để tồn tại và thậm chí biến một zombie bất cứ lúc nào.