Pixel Road Taxi Depot

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trở thành một trình điều khiển hiệu quả. Thu thập các khách hàng tiềm năng của bạn, đưa họ nhanh chóng đến nơi mà họ muốn, tính phí cho các dịch vụ và thực hiện những cải tiến trong xe của bạn hoặc đầu tư vào thị trường chứng khoán. Bất cứ điều gì bạn muốn.