Pixel Racing 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chiếc xe này trò chơi đua xe đóng mạch sẽ không có gì đặc biệt nhưng đó là vì thẩm mỹ sử dụng suốt đời pixel. Mọi thứ đều khối, hình vuông hoặc hình bát giác trong cuộc thi này xe ô tô. Sự thật rõ ràng duy nhất sẽ chiến thắng của bạn ... nếu bạn nhận được nó.