Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Minecraft kiểu nhiều trò chơi mà trong đó bạn kiểm soát một người lính phải đối đầu với những kẻ khủng bố hoặc zombie trong các phòng khác nhau để đi chọn. Nhận vũ khí mạnh mẽ và trở thành cầu thủ tốt nhất.