Pixel Gun Apocalypse

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Minecraft kiểu nhiều trò chơi mà trong đó bạn kiểm soát một người lính phải đối đầu với những kẻ khủng bố hoặc zombie trong các phòng khác nhau để đi chọn. Nhận vũ khí mạnh mẽ và trở thành cầu thủ tốt nhất.