Pixel Gun Apocalypse 7

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến giao hàng thứ bảy và thú vị của thế giới này đầy đủ các điểm ảnh và nhiều người trang bị với mong muốn làm rỗng bộ nạp của họ về bạn, chọn một bên, chọn một vũ khí, bảo vệ chính mình và không để lại ngay cả một khối lập phương.