Pixel Gun Apocalypse 5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi sâu vào thế giới này đầy đủ các pixel và nhiều vũ khí háo hức để trống khởi động của mình về bạn, bảo vệ chính mình và đừng để một xô toàn bộ. pacogames