Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đi sâu vào thế giới này đầy đủ các pixel và nhiều vũ khí háo hức để trống khởi động của mình về bạn, bảo vệ chính mình và đừng để một xô toàn bộ. pacogames