Pixel Gun Apocalypse 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đi sâu vào thế giới này đầy đủ các pixel và nhiều vũ khí háo hức để trống khởi động của mình về bạn, bảo vệ bản thân và không để lại một tổng thể xô