Pixel City

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong thành phố Pixel mọi thứ đều rất vuông vắn. Và rất bình tĩnh. Hoặc là như vậy cho đến khi một nhân vật phản diện đã phân phát một số chất nổ trên toàn thành phố. Nhiệm vụ của bạn với tư cách là một sĩ quan cảnh sát là tìm kiếm tất cả chúng và khiến chúng phát nổ bằng cách bắn vào chúng. Nếu bạn không cảm thấy muốn chạy nhiều, bạn có tùy chọn lái xe ở tốc độ tối đa trên đường phố.