Pirates Of Islets

Đang tải trò chơi...
Giúp cướp biển này để nhảy từ một hòn đảo để thu thập tất cả các đồng tiền và kho báu mà bạn có thể. Sử dụng các khẩu pháo để nhảy xa hơn.