Pirates! The Match 3

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Khi trước đây là một tên cướp biển muốn tìm một kho báu, ông đã cống hiến bản thân để lên tàu. Hôm nay họ làm là đồ trang sức chơi tham gia vào một hội đồng quản trị trong threes như hình dạng và màu sắc. Bằng cách này, họ sẽ biến mất và có được trận đấu thành công và do đó sẽ được khen thưởng với những gì bạn đang tìm kiếm hoặc muốn.