Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn

Sự miêu tả

Điều này ít chúa Pirate và recompose sẽ phải tìm một bản đồ kho báu. Một khi bạn tìm thấy nó, bạn phải chọn những gì quần áo, phụ kiện, kiểu tóc và vẹt muốn cho hình ảnh mà immortalizes như tốt nhất của bang hội của mình.