Pirate Princess Treasure Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều này ít chúa Pirate và recompose sẽ phải tìm một bản đồ kho báu. Một khi bạn tìm thấy nó, bạn phải chọn những gì quần áo, phụ kiện, kiểu tóc và vẹt muốn cho hình ảnh mà immortalizes như tốt nhất của bang hội của mình.