Pipe Mania

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có một số cử động hạn chế để giải quyết các câu đố này, trong đó bạn phải đặt các ống theo thứ tự đúng để khi tia nước xuất hiện, hãy đi theo đúng đường dẫn đến thùng chứa và không làm rơi một giọt.