Pipe Flow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong các hộp này, bạn có một số đường tròn vào và ra, cả hai được đánh dấu bằng cùng một màu. Chức năng của bạn là nối chúng bằng một đường ống, đảm bảo tất cả kết nối hoàn hảo, không giẫm đạp lên nhau và không để lại một ô trống.