Pipe Beer

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Điều gì đang liên quan ở đây là xây dựng ống dài nhất có thể, liên kết đường ống một cách khôn ngoan bởi hình dạng sao cho bia chạy tự do. Các lâu hơn, nhiều điểm hạnh phúc hơn và có ria mép say rượu.