Pink

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ném quả bóng màu trắng và cố gắng để trả nó trong tất cả các nhân vật hình học kết hợp mà phần còn lại trên một nền màu hồng. Với mỗi cú đánh, hình sẽ biến mất. Thách thức là loại bỏ tất cả chúng chỉ với một bản phát hành duy nhất.