Pingu and Friends

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Pingu và những người bạn của mình chỉ khao khát một điều: thu thập một nắm trứng vàng. Để đạt được điều này, họ sẽ phải đi lên với sự trợ giúp của các nền tảng mà họ sẽ phải nhảy đúng lúc để chúng song song với mặt đất và do đó không bị mất thăng bằng.