Pin Town

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ở Pin Town, công dân dành cả ngày để thưởng thức những trò chơi đa dạng nhất. Những trò chơi mà bạn có thể là một phần của bây giờ. Về bản chất, tất cả mọi thứ bao gồm ném các cư dân đứng đầu để họ thêm điểm tối đa nảy và kết thúc an toàn trong ngôi nhà ấm cúng của họ làm bằng gỗ.