Pin Cracker

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi thú vị này, bạn sẽ phải khám phá mã bí mật để mở một cánh cửa. Bạn có một thời gian giới hạn để đi xung quanh với các số liệu khác nhau. Mỗi khi bạn nhấn một hoặc quá gần, một màu sẽ chỉ ra cho bạn. Và từ đó là về việc sử dụng sự khéo léo và thông minh cho đến khi bạn tìm thấy con số phù hợp.