Pilot Heroes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra kỹ năng của bạn tại các điều khiển của một chiếc máy bay trong thăng trầm khác nhau: đưa ra hỏa hoạn, cứu castaways, dodging bong bóng hoặc thu thập kim cương. Bạn sẽ cần phải nắm vững các điều khiển và nhiều dũng khí.