Piggy Bank Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn là một người tiết kiệm, trò chơi này là dành cho bạn. Mục đích là để đưa đồng xu ở lợn, nhưng làm như vậy sẽ không được dễ dàng như bình thường. Giải quyết những thách thức bằng cách cắt dây thừng vào đúng thời điểm và kneads một tài sản!.