Piffle

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Anh chàng tốt bụng này phải chiến đấu với một cơn mưa các nhân vật hình học ném những con chuột lang lông xù sẽ phải đánh vào các vật thể chính xác số lần được chỉ định bằng số lượng chúng đã đăng ký. Nó cũng quan trọng để mở rộng đội quân lợn guinea bởi vì bạn sẽ cần phải đánh nhiều hơn một, hai hoặc ba lần để xóa bầu trời và để chương trình tiếp tục.